top of page

טבלת כישורי התפתחות ב-CdLS

עודכן: 6 בדצמ׳ 2022

תרשים התפתחות זה נגזר מתוצאות של אחוז האנשים שהשלימו מיומנות מסוימת לקבוצה הכוללת (מוצג בטבלה לפי גיל).

אנא עיין בהם עם אנשי המקצוע (הרפואיים) של ילדך.


הכל רצף מתחיל בשחור, ממשיך ללבן, ממשיך למקווקו, ושוב ללבן. הקצה השמאלי של כל רצף בשחור מייצג את

הגיל שבו לראשונה כל מיומנות החלה להופיע (לכל המוקדם) והקצה הימני מייצג %95 של מצב ההתפתחות של

המיומנות. למשל : המיומנות של התהפחות, כל 71 המקרים נעים ברצף הגילאים מ 3 חודשים ועד 5.3 שנים

שהמקרה הראשון נצפה בגיל 3 חודשים.


פירוט הטבלה :

מוטורי גסה

71 מקרים של התהפכות, 73 מקרים של ישיבה עצמית, 23 מקרים של זחילות, 57 מקרים מקרי

משיכות כדי לעמוד, 49 מקרי שיט, 54 מקרי הליכה עצמית, 29 מקרי ריצה.

מוטורי נטו

55 מקרי הגעה, 48 מקרי אחיזה, 14 מקרי העברות.

מיומנויות חברתיות-אישיות.

67 מקרי חיוך, 55 מקרי צחוק, 34 מקרי תזונה עצמית ע"י בקבוק, 43 מקרי תזונה עצמית ע"י

האצבעות, 47 מקרי תזונה עצמית ע"י כוס, 44 מקרי תזונה עצמית מכפית, 30 מקרי הורדת בגדים

באופן עצמאי, 14 מקרי הלבשה עצמית, 22 מקרי עשיית צרכים בשירותים באופן עצמאי.


מיומנויות דיבור

18 מקרי פטפוט, 44 מקרי מילים ראשונות, 37 מקרי הבנת פקודות, 36 מקרי תקשורת בדרכים אחרות,

22 מקרי הרכבת משפטים לפי הסדר הנכון של המילים. 

נכתב ופורסם על ידי המומחים בתסמונת קורנליה דה לנגה של המועצה המדעית של הפדרציה העולמית CdLS.מכתב זה וכל חומר ההסברה שהופק על ידי הפדרציה הבינלאומית וארגוניה החברים כפופים לזכויות יוצרים. האגודה הישראלית CdLS לקידום הטיפול והמודעות, מתורגמת לעברית באישור הכותבים. אם אתה רוצה עותק, בקש אותו בדואר לכתובת: info@cdlsisrael.org.il האגודה הישראלית תסמונת קורנליה דה לנגה (CdLS) נולדה מונעת על ידי משפחות ואנשי מקצוע שקשורים. האגודה פועלת למען רווחתם של הלוקים בתסמונת קורנליה דה לנגה בישראל, במטרה להשיג אבחון מוקדם ומדויק של התסמונת ולשפר את איכות חייהם של אנשים עם אנשים עם CdLS.
הוא האתר הרשמי של CdLS בישראל. עבודתנו מכוונת לסייע למשפחות ולאנשי המקצוע המעורבים לקבל החלטות מושכלות ולתכנן את ההווה והעתיד של האדם הסובל מ- CdLS. הצוות שלנו מורכב מבני משפחה ואנשי מקצוע המעורבים בעמותה, שמוסרים את העצמם לקהילה הזאת.119 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page