top of page
disclaimer page.png

תנאי שימוש באתר

האגודה הישראלית CdLS מציע מגוון מאמרים ופרסומים על תסמונת קורנליה דה לאנגה שתורגמו לעברית על ידי מתרגם מוסמך ובאישור הכותבים. עבודת התרגום היא חלק בלתי נפרד מהאחריות והתפקיד של תמיכה ב- CdLS המוכר לקהילה.

www.cdlsisrael.org.il
הוא האתר הרשמי של תסמונת קורנליה דה לנגה (CdLS) בישראל. 
האגודה הישראלית לתסמונת קורנליה דה לאנגה לקידום הטיפול והמודעות, היא ארגון חבר של הפדרציה הבינלאומית CdLS, והיא מורשה לתרגם את כל המידע המבוקש לעברית.


אף שהמחקרים והמידע של הפדרציה הבין לאומית CdLS מופץ באנגלית בחינם, כל המידע כפוף לזכויות יוצרים שמדובר על תרגום כל שהוא. הגבלה זאתי נוצרה כדי למנוע יצרית ומכירת מידע כוזב או שגוי או ללא אישור.

המידע שלנו נועד למטרות הסברה ואינו מהווה אבחנה.
לקבלת אבחון עליך לפנות לרופא המטפל

bottom of page