top of page
מאפיינים קלינים תסמונת קורנליה דה לאנגה

מאפיינים קליניים 

האתר הרשמי של תסמונת קורנליה דה לנגה

^ מאפיין נחשב לנפוץ ביותר: 2 נקודות לכל תכונה קיימת
^ מאפיין פחות נפוץ: נקודה אחת לכל תכונה קיימת

ציון קליני

  • 11 נקודות ומעלה, מתוכן לפחות 3 בסיסיות: CdLS קלאסי

  • 9 או 10 נקודות, מהן לפחות 2 בסיסיות: CdLS לא קלאסי

  • 4-8 נקודות, מהן לפחות 1 בסיסית: יש לעשות בדיקה גנטית לחולה ל- CdLS

  • פחות מ- 4 נקודות, לא מספיק כדי להפנות לבדיקות גנטיות ל- CdLS

bottom of page